Kế hoạch triển khai thực hiện các Chỉ số cải cách hành chính ( PAR INDEX ), Chỉ số hài lòng của người dân ( SIPAS), chỉ số hiệu quả chính công ( PAPI) trên địa bàn huyện

Đăng ngày 22 - 01 - 2021
Lượt xem: 237
100%

 


27.KH_signed.pdf | Tiếp theo KH 27.pdf

Tin liên quan

Kế hoạc tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm lại chức...(27/05/2022 12:59 CH)

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Hải giai đoạn 2021-2025(10/11/2021 11:09 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế trong khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ...(25/01/2024 9:59 SA)

Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ...(24/01/2024 9:04 SA)

Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế trong khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ...(24/01/2024 7:54 SA)

Kế hoạch thực hiện Cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Hải năm 2024(17/12/2023 10:21 SA)

Kế hoạch thực hiện Cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Hải năm 2024(13/12/2023 11:24 CH)

34 người đang online
°