Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Hải giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 10 - 11 - 2021
Lượt xem: 183
100%

 


1326_kh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.pdf | Phụ lục kèm theo QĐ 1326.pdf

Tin liên quan

Kế hoạc tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm lại chức...(27/05/2022 12:59 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện các Chỉ số cải cách hành chính ( PAR INDEX ), Chỉ số hài lòng của...(22/01/2021 11:04 SA)

Tin mới nhất

Báo cáo Tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2023(09/11/2023 10:39 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính Quý III năm 2023(11/09/2023 9:17 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng năm 2023(12/06/2023 12:12 SA)

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Ninh Hải năm 2023(17/05/2023 11:06 CH)

Chấn chỉnh một số tồn tại trong công tác cải cách hành chính năm 2022 và tiếp tục đẩy mạnh công...(03/03/2023 7:11 SA)

26 người đang online
°