Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Hải giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 10 - 11 - 2021
Lượt xem: 66
100%

 


1326_kh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.pdf | Phụ lục kèm theo QĐ 1326.pdf

Tin liên quan

Kế hoạc tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm lại chức...(27/05/2022 12:59 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện các Chỉ số cải cách hành chính ( PAR INDEX ), Chỉ số hài lòng của...(22/01/2021 11:04 SA)

Tin mới nhất

Ninh Hải: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính và các chỉ số đánh giá hiệu quả...(29/09/2022 4:13 CH)

Kế hoạc tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm lại chức...(27/05/2022 12:59 CH)

Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản do UBND huyện ban hành từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021(12/01/2022 11:28 SA)

Công văn chỉ đạo báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021(22/12/2021 11:33 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Hải năm 2021(04/11/2021 11:07 SA)

87 người đang online
°