Ninh Hải: Tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đăng ngày 29 - 08 - 2022
Lượt xem: 306
100%

Ngày 15-8-2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 4327/UBND-NC gởi các ban, ngành cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về việc Tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

 

 

Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các nội dung, biện pháp nhằm tăng cường công tác PCCC&CNCH theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của UBND huyện thời gian qua (Kế  hoạch số  41/KH-UBND ngày 28/01/2022, Công văn  số  2717/UBND-NC  ngày  26/5/2022,  Công  văn  số  4140/UBND-NC  ngày 07/8/2022…), cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.  Giao Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về  PCCC đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Chủ động rà soát cơ sở  có nguy cơ cháy, nổ  cao và có biện pháp kịp thời khắc phục, không để  xảy ra cháy, nổ,… trên địa bàn quản lý. Khi xảy ra cháy, nổ  tại địa bàn phụ trách phải tập trung các lực lượng tổ  chức chữa cháy, CNCH kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra. Tăng cường chỉ  đạo xây dựng và tổ  chức phối hợp thực tập phương án chữa cháy tại các khu dân cư, chung cư, cơ sở  nguy hiểm cháy nổ  cao nằm trong khu dân cư.

2. Giao các cơ quan, ban ngành, địa phương và  các đơn vị  liên quan  theo chức năng, nhiệm vụ quy định tổ chức thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH tại cơ quan, đơn vị  và phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;  tổ  chức tốt công tác tuyên truyền, phổ  biến, giáo dục pháp luật về  PCCC&CNCH, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng.

3. Giao UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn để cán bộ và Nhân dân biết thực hiện. 

4. Giao Công an huyện phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện chủ  động báo cáo, tham mưu đề  xuất các nội dung công việc có liên quan để  Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định./

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Xã Nhơn Hải Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022(18/08/2022 2:16 CH)

  Tin mới nhất

  Ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên môi trường mạng xã hội(31/08/2023 8:59 SA)

  Khai mạc Huấn luyện Lực lượng dân quân năm thứ nhất cho 03 xã Tân Hải, Hộ Hải, Xuân Hải(22/06/2023 3:27 CH)

  Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2022 đối với chức danh Chỉ huy...(19/01/2023 3:18 CH)

  Xã Nhơn Hải Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022(18/08/2022 2:16 CH)

  Xuân Hải: Phát huy hiệu quả Mô hình Tổ tuần tra Cơ động phòng, chống tội phạm, làm nòng cốt trong...(15/08/2022 10:38 SA)

  38 người đang online
  °