bài phát biểu của cán bộ hưu trí

Đăng ngày 27 - 01 - 2021
Lượt xem: 2.205
100%

Kính thưa: - Lãnh đạo huyện; - Các đồng chí đại biểu.

 

Tôi rất vinh dự đại diện cho các đồng chí cán bộ hưu trí trong toàn huyện phát biểu cảm nghĩ của mình nhân dịp buổi họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021); mừng xuân Tân Sửu 2021. Trước sự quan tâm của Huyện ủy đối với chúng tôi, chúng tôi xin chân thành cảm ơn; được ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng trong 91 năm qua, với đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo theo Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; và được thông tin về những kết quả đạt được của huyện nhà trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, về phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu phấn đấu của năm 2021. Chúng tôi đều rất phấn khởi và tin tưởng huyện Ninh Hải chúng ta mỗi năm có những bước phát triển mới, vững chắc, là điều kiện xây dựng quên hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Trong những năm vừa qua, Huyện ủy đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các mô hình hay, cách làm mới và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều và có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội; từ đó thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, với lòng tự hào và tràn đầy niềm tin quyết thắng, chúng tôi tin tưởng rằng Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, để Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Trong Đảng phải thực hành dân chủ thường xuyên, tự phê bình và phê bình, phải có tình thương yêu đồng chí…”

Là một đảng viên về hưu, chúng tôi luôn ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Chuẩn bị đón mùa xuân mới (Tân Sửu 2021), nhân dịp này, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo huyện, các đồng chí đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Tuyên giáo học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư...(30/03/2022 3:56 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 973-QĐ/BTGTW về ban hành Quy chế hoạt...(30/03/2022 3:42 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống...(30/03/2022 3:39 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các...(21/02/2022 3:38 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW,...(21/02/2022 3:29 CH)

33 người đang online
°