Bài phát biểu phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021

Đăng ngày 27 - 01 - 2021
Lượt xem: 1.304
100%

Năm 2020 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của nắng hạn; nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu đạt được 13/14 so với kế hoạch, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, tạo sản xuất hàng hóa, hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt và vượt chỉ tiêu giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được các ngành, các địa phương quan tâm, triển khai thực hiện đã công nhận xã Nhơn Hải, Vĩnh Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Giáo dục có nhiều chuyển biến. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Chính phủ được quan tâm đặc biệt, triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Công tác quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác đảm bảo an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng được quan tâm triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Kỷ luật kỷ cương được tăng cường. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc được các cơ quan, địa phương quan tâm thực hiện. Bộ mặt huyện nhà ngày càng khang trang, nề nếp hơn, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng dần chuyển biến. Cơ sở vật chất các trường học, giao thông, hạ tầng từng bước được quan tâm thực hiện bằng nhiều nguồn lực đầu tư từ Tỉnh, Trung ương. Đời sống thu nhập người dân cũng dần ổn định, phát triển hơn.

 

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Năm 2021 là năm tiền đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, trong điều kiện có những thuận lợi nhất định, kế thừa những thành tích đạt được trong năm qua; phát huy thế mạnh là khu vực ưu tiên phát triển kinh tế biển của tỉnh để thu hút các nhà đầu tư đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện dự án; phát triển du lịch, thủy sản, năng lượng tái tạo (năng lượng sạch), là cơ sở để kinh tế xã hội của huyện tiếp tục phát triển.

Với phương châm hành động năm 2021 của UBND huyện là “Đoàn kết – Sáng tạo – Kỷ cương – Phát triển – Tăng tốc – Hiệu quả”. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện các nội dung như sau:

Về mục tiêu chung: Tiếp tục huy động tốt nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 12,5%-13%. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã được phê duyệt. Quan tâm phát triển kinh tế vùng nông thôn, vùng khó khăn, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế kinh tế biển, đẩy nhanh phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với các nhóm giải pháp chủ yếu:

1. Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể của các ngành, các địa phương về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Xây dựng chương trình trọng tâm, nhiệm vụ đột phá để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả.

2. Tranh thủ, huy động nguồn lực đầu tư phát triển như: nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn của các thành phần kinh tế, vốn của nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho yêu cầu phát triển, sản xuất kinh doanh. Tập trung giải quyết công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu hút các dự án trên địa bàn huyện.

3. Tập trung thực hiện tốt kế hoạch hành động về đổi mới công tác quản lý giáo dục trọng tâm là sắp xếp mạng lưới trường, lớp học, nâng cao chất lượng dạy và học; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân và thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội; phối hợp đào tạo nghề lao động nông thôn phù hợp với nhu cầu xã hội gắn với tạo việc làm cho người lao động.

4. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chú trọng công tác phòng ngừa xã hội. Tăng cường công tác chỉ đạo, huy động lực lượng, phân công trách nhiệm rõ ràng, làm tốt công tác tuyển quân 2021.

5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, lề lối làm việc, kỷ luật kỷ cương gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện tốt quy tắc “văn hóa ứng xử” nơi công sở. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

6. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông và công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

7. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, giao ban định kỳ và làm việc với các ngành, địa phương để nắm bắt, đề ra các biện pháp, giải pháp chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2021: Tôi kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp, các ngành và các địa phương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi vượt bậc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện nhà trong năm 2021 góp phần hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra.

Nhân buổi họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện kính chúc lãnh đạo huyện, các đồng chí cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện nhà luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Năm Tân Sửu gặt hái nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Tuyên giáo học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư...(30/03/2022 3:56 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 973-QĐ/BTGTW về ban hành Quy chế hoạt...(30/03/2022 3:42 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống...(30/03/2022 3:39 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các...(21/02/2022 3:38 CH)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW,...(21/02/2022 3:29 CH)

97 người đang online
°