Ninh Hải: Triển khai Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và chương trình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Đăng ngày 31 - 12 - 2021
Lượt xem: 331
100%

Sáng ngày 31/01, Huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

 

 Toàn cảnh Hội nghị

 

     Năm qua, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác, tích cực triển khai thực hiện các văn bản luật, các chương trình, chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy, tội phạm mua bán người. Đã kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về tội phạm, đặc biệt là đấu tranh về phòng, chống tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, môi trường. Trong năm xảy ra 31 vụ tội phạm về trật tự xã hội, trong đó có 04 vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Ban Chỉ đạo tỉnh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp, truy tố và xét xử các loại tội phạm nghiêm trọng; tăng cường quan hệ phối hợp giữa các ngành trong phòng chống tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát động quần chúng ở các tuyến, địa bàn trọng điểm. Triển khai có hiệu quả mô hình “phòng chống tội phạm thông qua mạng xã hội kết nối điện thoại di động cá nhân” và mô hình “Camera an ninh”. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thực hiện có hiệu quả. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, An toàn giao thông thông trên địa bàn.

 

 Đ/c Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

     Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2020, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào  Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận só 13 ngày 16/8/2021 của Bộ chính trị (Khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác  phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, gắn kết chặt chẽ giữa phòng, chống tội phạm với triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục phát huy vai trò các tổ chức chính trị-xã hội trong bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội; chú trọng chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. Tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

 

 Đ/c Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thánh tích xuất sắc

trong công tác PCTP-TNXH;  phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác đảm bảo TTATGT năm 2021

 

     Nhân dịp này,  UBND huyện Ninh Hải đã tặng giấy khen cho 19  tập thể và 46 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội;  xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên môi trường mạng xã hội(31/08/2023 8:59 SA)

Khai mạc Huấn luyện Lực lượng dân quân năm thứ nhất cho 03 xã Tân Hải, Hộ Hải, Xuân Hải(22/06/2023 3:27 CH)

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2022 đối với chức danh Chỉ huy...(19/01/2023 3:18 CH)

Ninh Hải: Tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.(29/08/2022 9:58 CH)

Xã Nhơn Hải Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022(18/08/2022 2:16 CH)

50 người đang online
°