Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Ninh Hải giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 01 - 04 - 2021
Lượt xem: 189
100%

 

Tin liên quan

UBND huyện ban hành Quyết định công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, thị...(29/10/2021 2:13 SA)

Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát...(14/10/2021 2:09 SA)

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm...(28/09/2021 2:07 SA)

Tin mới nhất

Quyết định 1352 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án Làng văn hóa du lịch Vĩnh Hy(03/11/2022 10:37 SA)

Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện...(29/08/2022 9:52 SA)

Tình hình thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng...(24/07/2022 2:02 CH)

Quyết định thu hồi đất cho thuê không đúng thẩm quyền đối với ông Nguyễn Văn Lương tại địa bàn xã...(29/03/2022 3:36 CH)

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trên địa bàn huyện...(22/03/2022 2:05 CH)

10 người đang online
°