Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !

Thực hiện Hướng dẫn số 32-HD/TG, ngày 21/11/2016 cua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết giao...

Thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/TG, ngày 21/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh,...

Thực hiện Hướng dẫn số 29-HD/TG, ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Ban Tuyên...

Thực hiện Công văn số 520-CV/TG, ngày 05/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 27 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền...

Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/TG, ngày 31-10-2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2016). Ngày 02/11/2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ninh Hải đã xây dựng Hướng dẫn...

Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/TG, ngày 19-10-2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" (18-11-1930 - 18-11-2016). Ngày...

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/TG, ngày 25/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất...

TIN HOT

Dự báo thời tiết

Về đầu trang