Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !

Thực hiện Hướng dẫn số 32-HD/TG, ngày 21/11/2016 cua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết giao...

TIN HOT

Dự báo thời tiết

Về đầu trang