Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !
/portal/Banner/Banner_NH.jpg

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 (Luật 2009) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Qua gần 08 năm thực hiện đã góp phần thực hiện quyền con người, quyền công dân, quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại, nâng...

TIN HOT

Dự báo thời tiết

Về đầu trang