Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !
/portal/Banner/Banner_NH.jpg

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải, qua 2 năm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, cũng như công tác...

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và trăn trở về những hiện tượng tiêu cực trong Đảng và xã hội, mà Người thường gọi là vấn nạn quan liêu, tham ô, lãng phí. Người đã để lại nhiều bài nói, bài viết...

Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn khá nhiều về suy thoái đạo đức, lối sống.

Sinh thời, trong đạo đức, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính. Nếu như cần và kiệm là phẩm chất cần có trong đời sống, công tác của mọi người lao động thì liêm và chính là những phẩm chất nhất thiết phải có của người cán...

Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/TG, ngày 19/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư...

TIN HOT

Dự báo thời tiết

Về đầu trang