Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !

Dự báo thời tiết

Video Clip

Thống kê truy cập

Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo...

Thực hiện Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, ngày 09/7/2015 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...

Về đầu trang