Trang thông tin điện tử huyện Ninh Hải kính chào quý khách !
/portal/Banner/Banner_NH.jpg

Dự báo thời tiết

Video Clip

Thống kê truy cập

Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải,...

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 1. Mục tiêu chung: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị từ xã đến thôn, phát huy sức mạnh đoàn kết một lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, xây dựng nông thôn mới là một chủ trương có tính...

Về đầu trang